You are currently viewing LUONNOLLISET VAIHDEVUODET

LUONNOLLISET VAIHDEVUODET

Vaihdevuosiin liittyy epätietoisuutta ja jopa pelkoja. Kyseessä on kuitenkin luonnollinen ja väistämätön vaihe naisen elämässä, aivan kuten murrosikä. Vaihdevuodet ovat useita vuosia kestävä jakso, jonka aikana munasarjojen toiminta heikkenee ja lopulta sammuu. Tämä ajanjakso jaotellaan premenopaussiin eli esivaihdevuosiin, perimenopaussiin ja postmenopaussiin. Perimenopaussi eli vaihdevuosien sydänaika voi kestää noin 2 vuotta ennen ja 2-4 vuotta jälkeen menopaussin, eli kuukautisten loppumisen. Menopaussi on tapahtunut, kun kuukautiset ovat olleet poissa vuoden.

Vaikka kyseessä on luonnollinen muutosprosessi, se voi tulla monelle naiselle yllätyksenä. Uusia tuntemuksia ja kehossa tapahtuvia muutoksia ei osata yhdistää premenopaussiin, joka voi alkaa jo nelikymppisenä ja kestää useita vuosia. Muutosprosessi on yksilöllinen ja sen ajankohtaan vaikuttaa naisen terveydentila, ravitsemus, elämäntavat, stressikuormitus, kehon rasvaprosentti, raskaudet sekä perinnölliset tekijät. Viimeisten kuukautisten ajankohta on länsimaissa keskimäärin 51 vuoden iässä ja se vaihtelee 45-55 vuoden välillä.

Naisten hormonituotanto ei lakkaa kokonaan vaihdevuosi-iässä, sillä estrogeenia muodostuu myös lisämunuaisissa ja rasvakudoksessa. Osa naisista sopeutuu estrogeenin alentuneeseen tasoon helpommin eivätkä juuri koe sen suurempia ongelmia. Toisilla taas estrogeenitason muuttuminen aiheuttaa suurempia vaivoja, jotka voivat kestää useita vuosia.

Yleisiä fyysisiä oireita vaihdevuosissa ovat kuumat aallot, (yö)hikoilu, päänsärky, huonounisuus, väsymys, emättimen limakalvojen kuivuminen, virtsateiden ongelmat, epämääräiset kivut ja kolotukset, hiusten oheneminen ja ihon veltostuminen. Lisäksi voi ilmetä psyykkisiä ongelmia kuten aloitekyvyttömyyttä, ahdistuneisuutta, masennusta ja mielialavaihteluita.

HORMONAALISET MUUTOKSET VAIHDEVUOSISSA

hormonivalmentaja daniela salomaa

Vaihdevuosissa munasarjojen toiminta muuttuu, heikkenee ja lopulta sammuu. Vähentämällä sukuhormonien tuotantoa keho pyrkii hidastamaan vanhenemisprosessia ja saavuttamaan uuden tasapainon.

Perimenopaussissa monet ongelmat laitetaan yleensä estrogeenin puutoksen piikkiin ja sitä määrätään korvaushoitona, mutta syy ei ole välttämättä pelkästään siinä. Päinvastoin, estrogeenia voi olla ajoittain liikaa sen sahatessa ylösalaisin vuoristoradan lailla. Tämä voi ilmetä mm. runsaina kuukautisvuotoina, ärtyisyytenä ja kilpirauhastoiminnan häiriintymisestä johtuvina oireina. Liian vähän estrogeenia voi aiheuttaa masennusta, väsymystä, uniongelmia ja emättimen kuivuutta.

Toisilla taas estrogeenitasot laskevat tasaisesti alaspäin ja nämä naiset sopeutuvat helpommin muutokseen. Oikea määrä estrogeenia mm. pitää mielen hyvänä ja estää painonnousua.

Progesteronin eli keltarauhashormonin taso alkaa laskea jo kauan ennen estrogeenin laskua. Vaihdevuosioireet johtuvat siis sekä estrogeenin että progesteronin tuotannon laskusta. Varsinkin esivaihdevuosien loppupäässä kuukautiskierron epäsäännöllistyminen, tihentyminen ja runsaat vuodot, univaikeudet ja monet muut vaivat johtuvat usein liian alhaisesta progesteronista.

Vaikka molemmat naishormonit ovat laskussa, on tarkasteltava niiden suhdetta ja usein ongelmien taustalla on estrogeenidominanssi.  Se tarkoittaa liian suurta estrogeenin määrää suhteessa progesteroniin. Toisin sanoen keho tuottaa estrogeenia kuten ennenkin tai vähemmän, mutta progesteronin tuotanto on laskenut vielä voimakkaammin.

MITEN VAIHDEVUOSIVAIVOJA VOIDAAN HELPOTTAA?

Sukuhormoneilla on merkittävä osa naisen elämässä vaikuttaen kuukautiskierron ja raskaaksi tulemisen mahdollisuuden lisäksi mm. aineenvaihduntaan, luustoon ja lihaksiin, hiusten ja ihon kuntoon, aivojen toimintaan, unenlaatuun, mielialaan ja stressinsietokykyyn.

Tästä huolimatta kaikki tietyn ikäisten naisten oireet eivät johdu yksinomaan naishormoneista ja on asioiden yksinkertaistamista laittaa kaikki mahdolliset ongelmat vaihdevuosien piikkiin. Tilannetta on tarkastettava kokonaisuutena, tutkittava naishormoneiden lisäksi muitakin mahdollisia syitä oireiden takia, mm. kilpirauhasen ja lisämunuaisen toimintaa ja niiden tuottamia hormoneita, raudan- ja muiden ravintoaineiden puutetta, suoliston kuntoa, kehon tulehdustilaa jne.

Elimistö sopeutuu hormonitoiminnan muutoksiin, jos sille annetaan siihen mahdollisuus ja otolliset olosuhteet. Sopeutuminen on yksilöllistä ja sitä voidaan edesauttaa puuttumalla mahdollisimman vähän hormonaaliseen muutokseen ja helpottamalla vaihdevuosioireita luonnonmukaisin keinoin.

Hormonijärjestelmä on monimutkainen ja herkkä erilaisille vaikutuksille. Luonnollinen hormonitoiminta hedelmällisessä iässä hyödyntää naista myös menopaussin jälkeen. Säännölliset luonnolliset kuukautiset ja normaali ovulaatio vaihdevuosia edeltävinä vuosina edesauttavat naisen terveyttä monella tavalla, mm. vähentämällä osteoporoosin, rintasyövän ja sydänsairauksien riskiä (lue lisää Luonnolliset kuukautiset blogistani).

Suuri osa menopaussiin liittyvistä häiritsevistä oireista ovat elämäntapojen ja nykyelämäntyylin aikaansaamia. Niitä voidaan ennaltaehkäistä tai lieventää sopivalla ravitsemuksella ja välttämällä mahdollisuuksien mukaan hormonitasapainoa häiritseviä aineita, kemikaaleja jne. Vaihdevuosioireita pahentavia ja siksi vältettäviä ovat tupakointi, joka alentaa estrogeenitasoa entisestään (menopaussi aikaistuu keskimäärin 2 vuotta), sokeri, nopeat hiilihydraatit, alkoholi, kofeiini, liiallinen suolan käyttö ja liian vähäinen vedenjuonti. Säännöllinen liikunta ja riittävä lepo ja palautuminen on erittäin tärkeää vaihdevuosissa. Stressinhallinnalla on myös keskeinen merkitys, sillä jatkuva stressi on keskeinen syy vaihdevuosioireiden takana.

Terveellinen ja monipuolinen ravinto on kaiken A ja O ja nykyään on paljon erilaista tietoa saatavilla. Se mikä sopii yhdelle, ei kuitenkaan aina sovi toiselle riippuen suoliston kunnosta, aineenvaihdunnasta, perimästä ja monesta muusta tekijästä. Monet saattavat kärsiä ravintoainepuutoksista ja stressaava elämä myös lisää suojaravinteiden kulutusta. Siksi yksilöllinen ravinto-ohjelma on tärkeä. Lisäksi helpotuksen oireisiin voi saada ravintolisistä ja luontaistuotteista. Niissäkin laatu ja sopivuus on olennainen tekijä.

Tarvittaessa estrogeenin luonnollista saantia voidaan lisätä suosimalla tiettyjä kasveja ja niiden sisältämiä kasvihormoneja, jotka tukevat estrogeenitasapainoa. Niiden vaikutus on heikompi kuin estrogeenin, mutta ne voivat nostaa matalaa estrogeenitasoa luonnollisella tavalla. Progesteronin tasoa voidaan tarvittaessa lisätä ruokavalion ja stressinhallinnan lisäksi tietyillä rohdoilla ja käyttämällä bio-identtisiä progesteronilisiä. Koska hormonitoiminta on yksilöllistä, myös tasapainottavat keinot ovat yksilöllisiä ja niiden tulee perustua tarkempaan tietoon tilanteesta.

Ihminen on kokonaisuus, jossa keho ja mieli ovat tärkeässä vuorovaikutuksessa. Monet täydentävät hoidot ja terapiat auttavat kehoa ja mieltä voimaan paremmin ja jokainen voi löytää niistä itselleen sopivimmat. Homeopatia on ollut itselläni ja monen muun apuna paremman hormonitasapainon saavuttamisessa sekä fyysisten ja psyykkisten vaihdevuosioireiden helpottamisessa ilma sivuoireita.

HORMONIKORVAUSHOIDOT

Vaihdevuodet on nähty lääketieteessä pitkälti biokemiallisesta näkökulmasta, jossa käsitys on, että hormonivaje pitää hoitaa hormonikorvaushoidon avulla. Aiemmin hormonikorvaushoitoja käytettiin lähes rutiininomaisesti, mutta viime aikoina suhtautuminen niihin on muuttunut kriittisemmäksi ja tietämys hormonikorvaushoidon sivuvaikutuksista on lisääntynyt. Estrogeenin käytössä on tunnetusti riskinsä eikä se sovi kaikille. Myös estrogeenin rinnalla käytetty synteettisen progestiinillä tiedetään olevan sivuvaikutuksia, koska se on eri aine kun kehon itsensä tuottama keltarauhashormoni eli progesteroni.

Hormonikorvaushoitoa suositellaan elämänlaatua haittaavien vaihdevuosioireiden hoitoon. Kun hormonikorvaushoitoon päädytään, sen käyttöä suositellaan yleensä rajattavan muutamaan vuoteen.  Sitä suositellaan aloitettavaksi vasta kun vuodot ovat harventuneet tai jääneet kokonaan pois. Mahdollisuuksien mukaan hoito kannattaa purkaa pois asteittain, jotta vaihdevuosioireiden palaamiselta vältytään. Vaihdevuosioireita saattaa kuitenkin ilmaantua hormonivalmisteiden käytön lopettamisen jälkeenkin, vaikka menopaussista olisi kymmeniä vuosia.

Suomessa käytetään vaihdevuosihoidoissa luonnollista estradiolia ja paikallishoitoihin lyhytvaikutteista estriolia. Näitä luonnollisia estrogeeneja täydennetään yleensä progestiineilla, eli synteettisillä keltarauhashormoneilla kohtusyövän riskin pienentämiseksi. Luonnollisen kaltaisten hormonihoitojen puoltajat ovat sitä mieltä, että estrogeenikorvaushoitoa tulisi täydentää luonnollisella (bio-identtisellä) progesteronilla. Tätä ei Suomessa ole ollut tapana käyttää vaihdevuosihoidoissa eikä sitä tunneta kovin laajasti.

Päätösvalta hormonikorvaushoidosta on aina naisella itsellään. Hän on oman kehonsa ja mielensä paras asiantuntija. Jos heti ei löydy toimiva ratkaisu, on kokeiltava muita vaihtoehtoja. Päätöksenteon tueksi tarvitaan myös paljon tietoa ja puolueetonta informaatiota, jotta nainen voi punnita hyödyt ja mahdolliset riskit ja tehdä itselle parhaiten sopivan ratkaisun.

MITEN VAIHDEVUOSIIN VOI ASENTUA?

Vaihdevuosia ei tarvitse pelätä eikä nähdä niitä naisellisuuden loppuna. Päinvastoin, ne voivat olla naiselle kukoistuksen aikaa. Menopaussin merkitys on sama kuin murrosiän: astutaan uuteen vaiheeseen elämässä, se voi olla toinen kevät!

Vaihdevuodet ovat tärkeä kehityksellinen vaihe, jolloin nainen astuu omaan voimaansa. Vanhemmat naiset ovat kautta aikojen olleet moraalisia johtajia, parantajia, henkisiä opettajia ja heimon viisaita, joita ilman ihmisrotu ei olisi pärjännyt.

Asenteella on suuri merkitys uuden elämänvaiheen ennakoimisessa ja kohtaamisessa. Fyysiset muutokset tulee hyväksyä ja olla itselle armollinen. Vaihdevuodet voi nähdä myös syvemmälle luotaavana muutoksena, joka mahdollistaa henkisen kasvun ja omaksi aidoksi itseksi tulemisen!

MITEN VOIN AUTTAA SINUA?

Ota yhteyttä mikäli olet tuskastunut omiin esi- tai vaihdevuosivaivoihin, haluat ottaa selvää yksilöllisestä tilanteestasi, saada lisätietoa ja hyvinvointiohjausta kohti tasapainoisempaa elämää.

Kauttani saatavilla:

– laboratorio-, funktionaaliset ja geenitestit

– yksilöllinen ravintovalmennus & ravintolisät

– fytoterapia ja homeopatia

Tuen sinua löytämään luonnollisen tasapainon!

Ota yhteyttä!