Homeopatia ei kohtele sairautta kuin vihollista eikä näin ollen luo uusia sairauksia

– Eckhart Tolle

Mitä homeopatia on?

Homeopatia on saksalaisen lääkärin ja kemistin Samuel Hahnemannin (1755-1843) kehittämä lääketieteellinen järjestelmä, joka perustuu ihmisen luonnollisen vastustuskyvyn parantamiseen ja elinvoiman vahvistamiseen.

Homeopatia perustuu samankaltaisuuden lakiin:

Lääkeaine, joka aiheuttaa terveessä ihmisessä tietyn sairauden, parantaa hyvin pieninä annoksina saman vaivan sairaassa ihmisessä.

Homeopaattisessa hoidossa käytetyt lääkeaineet ovat peräisin luonnosta ja ne valmistetaan tarkoilla menetelmillä kasveista, eläinkunnasta ja mineraaleista. Valmistustavan ansiosta pystytään hyödyntämään lukuisten luonnosta lähtöisin olevien aineiden hoitavat ominaisuudet ilman haittavaikutuksia

Homeopaattisen hoidon tarkoitus on antaa ärsykettä hoidettavan omaan elinvoimaan ja näin stimuloida omaa paranemisvoimaa eikä suoranaisesti taistella oiretta vastaan. Homeopatian tehokkuudesta on olemassa lukuisia tutkimuksia, ks linkki sivun lopussa.

Miten homeopatiaa käytetään?

Homeopatia on erinomainen keino ylläpitää fyysistä ja henkistä hyvinvointia ja se sopii kaikenikäisille henkilöille. Maailmanlaajuisesti yli 200 miljoonaa ihmistä käyttää homeopatiaa vakituisesti (WHO). Noin viidesosa eli 100 miljoonaa ihmistä koko EU:n väestöstä käyttää homeopaattisia lääkeaineita jokapäiväisessä terveydenhoidossaan. Homeopatia on tunnettu ja yleinen hoitomuoto varsinkin Keski-Euroopassa. Homeopatialla hoidetaan myös koti- ja tuotantoeläimiä niin Suomessa kuin maailmalla.

Homeopatiaa käytetään yksin tai tukihoitona hoitamaan erilaisia akuutteja ja kroonisia tiloja kuten toistuvat flunssat, korvatulehdukset, allergiat, ihottumat, ruuansulatusongelmat, IBS, päänsäryt, kuukautisongelmat, PMS, vaihdevuosioireet, uniongelmat, ahdistus, leikkauksista, sairauksista ja onnettomuuksista toipuminen, erilaiset addiktiot.

Homeopatiaa voidaan käyttää itsehoitona tukemaan ja nopeuttamaan paranemista akuuteissa tilanteissa esim. vatsatauti, vauvojen hampaiden puhkeaminen, kuukautiskivut jne. Homeopaateilla on myös päivystyspalveluita, joista voi saada apua akuuttiin ongelmaan.  Silloin kun kyse on pitkittyneestä oireesta, sairaudesta tai muusta epätasapainotilasta on syytä hakeutua ammattihomeopaatin konsultaatioon, koska krooniset sairaudet eivät kuulu itsehoidon piiriin.

Homeopatia on koululääketiedettä täydentävä hoitomuoto. Homeopaatti ei tee diagnooseja eikä puutu lääkärin määräämiin hoitoihin. Ihannetilanteessa koululääketiede ja homeopatia sekä muut täydentävät hoidot toimivat yhdessä integroituneina parhaan hoitotuloksen saavuttamiseksi. Näin toimitaan mm. Saksassa, Sveitsissä ja Ranskassa, jossa on myös paljon homeopaattisen koulutuksen saaneita lääkäreitä ja muita hoitoalan ammattilaisia.

Mitä on homeopaattinen hoito?

Klassisessa homeopatiassa hoito perustuu konsultaatioon, jossa homeopaatti kartoittaa haastattelun, havainnoinnin ja asiakkaan terveyshistorian avulla yksilölliset oireet, tuntemukset ja asiakkaan kokonaistilan fyysisellä, emotionaalisella ja mielen tasolla. Homeopaatille on hyvä kertoa  aikaisemmat sairaudet, leikkaukset, muut hoidot, lääkitykset ja mahdolliset yliherkkyydet. Myös ruokaan, ulkoiluun, nukkumiseen jne. liittyvät mieltymykset ovat tärkeätä tietoa. Haastatteluun voi liittyä myös asioita, joista yleensä on totuttu vaikenemaan, mm. sydänsuruja tai muita henkilökohtaisia asioita.

Homeopatiassa pyritään huomioimaan sairauden syyt ja tarkastellaan ihmistä kehon ja mielen kokonaisuutena. Homeopaattinen hoito ei keskity ainoastaan fyysisten vaivojen lievittämiseen vaan myös vahvistamaan henkilöä ja hänen persoonallisuuttaan kyseisessä elämäntilanteessa.

Homeopaatti valitsee henkilön yksilöllisiin oireisiin ja kokonaisuuteen parhaiten sopivan homeopaattisen lääkeaineen (tai aineet) ja antaa tarkat käyttöohjeet. Näin ollen kaksi henkilöä, joilla on sama lääketieteellinen diagnoosi saattaa saada erilaiset homeopaattiset aineet, sillä homeopatia ei hoida sairautta vaan ihmistä.

 

Mitä homeopaattiset lääkeaineet ovat?

Homeopatiassa käytettävät lääkeaineet valmistetaan luonnon aineista kuten kasveista ja mineraaleista. Homeopatian käytössä on yli 2000 tutkittua ainetta, joista noin 200 eniten käytettyä ja tunnettua. Ne ovat myrkyttömiä, ympäristöystävällisiä ja turvallisia, myös raskauden ja imetyksen aikana, toisin kuin monet lääkkeet ja rohdosvalmisteet. Homeopaattinen lääkeaine ei aiheuta sivuvaikutuksia eikä riippuvuutta.

Suomessa myytävät homeopaattiset lääkeaineet on valmistettu Englannissa, Sveitsissä ja Saksassa. Ne ovat Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus FIMEA:n rekisteröimiä ja valvomia.

Homeopaattisen lääkeaineen valmistus tapahtuu laimentamalla ja ravistamalla lähtöainetta tarkkojen mittasuhteiden ja prosessien mukaan. Tätä laimentamisen ja ravistelun yhdistelmää kutsutaan potensoinniksi. Sen avulla aineen terapeuttinen energia pystytään hyödyntämään paremmin. Tutkimuksissa on pystytty näyttämään, että useiden laimennosten jälkeenkin jäljelle jää nanopartikkeleita.Potensoidulla homeopaattisella lääkeaineella voidaan vaikuttaa elimistön energeettiseen tasoon ja aktivoida kehon omia paranemismekanismeja.

Miten kauan homeopaattinen hoito kestää?

Hoito on aina yksilöllistä ja siihen vaikuttavat monet tekijät. Akuuteissa tilanteissa homeopaattinen hoito voi vaikuttaa hyvinkin nopeasti ja muutama toisto lääkeainetta voi riittää. Sen sijaan kroonisissa tiloissa ja pidemmälle edenneessä epätasapainotilassa hoito kestää yleensä kauemmin ja voi vaatia pidempiä toistojaksoja ja useita lääkeaineita.Usein reaktiot ja muutokset, jotka henkilö kokee ensimmäisen lääkeaineen jälkeen, paljastavat homeopaatille seuraavan tarvittavan lääkeaineen.

Asiakas saa parhaan hyödyn konsultaation ja muutamien seurantojen avulla. Aina ei ole mahdollista saada kaikkea tarvittavaa tietoa tarkkaa homeopaattista lääkeainemääräystä varten ensimmäisen konsultaation aikana. Saatetaan tarvita muutamia käyntejä ennen kuin henkilöä ja hänen oireitaan voidaan nähdä kokonaisuudessaan. Homeopaattinen hoito ei yleensä rajoitu yhteen käyntiin, vaan se on pikemminkin yhteistyössä tehty prosessi.

Paraneminen lähtee sisältä

Lääketieteen perustajana pidetty kreikkalainen Hippokrates on sanonut:

Luonnonvoima meissä on suurin parantava voima.”

Homeopaattinen hoito tukee paranemista ja paremman tasapainon saavuttamista, mutta tärkeässä osassa on hoidettava itse. Hän voi ottaa aktiivisesti osaa ja työstää tarvittaessa elämäntilannettaan, jotta mahdolliset esteet paranemiselle poistuisivat. On selvää, että myös ravitsemuksella, elintavoilla, stressillä ja elämänasenteella on keskeinen rooli pysyvän hyvinvoinnin saavuttamisessa.

Homeopaattinen hoito ja yksilöllisesti valitut homeopaattiset aineet voivat tukea ja edesauttaa  ottamaan suuremman vastuun omasta terveydestä sekä tekemään parempia valintoja olipa kyseessä sairastuttavat elintavat, työympäristö tai ihmissuhteet.

Voit lukea lisää homeopatiasta blogista ja alla olevista linkeistä:

Homeopatiainfo  –  Suomenkielistä tietoa homeopatiasta

Homeopathy Research Institute – Englanninkielistä tutkimustietoa

Suomen Homeopaatit Ry – Koulutetut homeopaatit