Tietosuojaseloste 

 

 1. Rekisterinpitäjä 

Yrityksen nimi:  Hyvinvointipalvelut Daniela Salomaa

Henkilörekisterin nimi: Homeopaatti Daniela Salomaan asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjänä toimii: Daniela Salomaa

Rekisterinpitäjän tietosuojavastaava: Daniela Salomaa

Yhteystiedot: +358 (0)40 731 4011

[email protected]

 

 1. Rekisteröidyt

Rekisteriin rekisteröidään yrityksen asiakkaat ja potentiaaliset asiakkaat, jotka ovat antaneet tietonsa.

 

 1. Henkilötietojen käyttötarkoitus

 

Rekisterin pitämisen peruste:

 • henkilötietojen käsittely asiakassuhteen perusteella
 • henkilötietojen käsittely suostumuksen perusteella

 

Henkilötietoja käsitellään vain ennalta määriteltyihin tarkoituksiin, jotka ovat:

 • palveluista kertominen
 • asiakassuhteen hoitaminen
 • laskutus ja perintä

 

 1. Rekisteriin tallennettavat henkilötiedot


Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot 

 

 Yhteystiedot:

 • nimi
 • osoite
 • sähköposti
 • puhelinnumero

 

Asiakastiedot:

 • tiedot ostetuista palveluista / tuotteista
 • taustatietoja mm. asiakkaan kertomia terveystietoja, harrastuksia jne.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet


Rekisteröidyllä on seuraavat oikeudet, joiden käyttämistä koskevat pyynnöt tulee tehdä:

puhelinnumero: +358 (0)40 7314011

sähköposti: [email protected]

 

Tarkastusoikeus 

Rekisteröity voi tarkistaa tallentamani henkilötiedot.

 

Oikeus tietojen oikaisemiseen

Rekisteröity voi pyytää oikaisemaan häntä koskevat virheelliset tai puutteelliset tiedot.


Vastustamisoikeus 

Rekisteröity voi vastustaa henkilötietojen käsittelyä, mikäli kokee, että henkilötietoja on käsitelty lainvastaisesti.  


Suoramarkkinointikielto 

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää tietojen käyttäminen suoramarkkinointiin. 


Poisto-oikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus pyytää tietojen poistamista, jos tietojen käsittely ei ole tarpeen. Käsittelen poistopyynnön, jonka jälkeen poistan tiedot.

 

On huomioitava, että rekisterinpitäjällä voi olla lakisääteinen tai muu oikeus olla poistamatta pyydettyä tietoa. Rekisterinpitäjällä on velvollisuus säilyttää kirjanpitoaineisto Kirjanpitolaissa (luku 2, 10 §) määritellyn ajan (10 vuotta) mukaisesti. Tämän vuoksi kirjanpitoon liittyvää aineistoa ei voida poistaa ennen määräajan umpeutumista.

 

Suostumuksen peruuttaminen

Jos rekisteröityä koskeva henkilötietojen käsittely perustuu ainoastaan suostumukseen, eikä esim. asiakkuuteen tai jäsenyyteen, voi rekisteröity peruuttaa suostumuksen.


Rekisteröity voi valittaa päätöksestä tietosuojavaltuutetulle [linkki: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html]. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia, että rajoitamme kiistanalaisten tietojen käsittelyä siksi aikaa, kunnes asia saadaan ratkaistua. 


Valitusoikeus 

Rekisteröidyllä on oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle kantelu [linkki: http://www.tietosuoja.fi/fi/index/yhteystiedot.html], jos hän kokee, että rikomme henkilötietoja käsitellessämme voimassa olevaa tietosuojalainsäädäntöä. 

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Kaikki tieto on kerätty suoraan ja henkilökohtaisiin tietoihin kysytään erillinen allekirjoitettu suostumus. Kaikki tieto säilytetään suojattuna eikä se ole julkista.

 

Asiakastiedot saadaan säännönmukaisesti:

 • asiakkaalta itseltään kasvoittain tapaamisessa
 • asiakkaalta itseltään sähköpostitse
 • asiakkaalta itseltään puhelimitse
 • asiakkaalta suoraan verkkolomakkeen kautta
 • asiakkaalta itseltään netin kautta mm. zoom tai skype keskustelu

 

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset

Tietoja ei luovuteta markkinointitarkoituksiin Hyvinvointipalvelut Daniela Salomaa ulkopuolelle.  

 

 1. Käsittelyn kesto

 

Henkilötietoja käsitellään pääsääntöisesti niin kauan, kuin asiakkuus on voimassa 

 

 1. Henkilötietojen käsittelijät

 

Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja.

 

 1. Tietojen siirto EU:n ulkopuolelle

Henkilötietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.  

 

 1. Automaattinen päätöksenteko ja profilointi

En käytä tietoja automaattiseen päätöksentekoon tai profilointiin. 

 

 1. Evästeet

Käytämme evästeitä helpottaaksemme sivuston käyttöä niin, että sen sisältö soveltuisi paremmin sinulle. Eväste (keksi) on pieni tekstitiedosto, jonka web-palvelimemme tallentaa selaimellesi. Tekstitiedosto ei vahingoita tietokonettasi eikä se sisällä koodeja, joita voidaan käyttää koneellasi.