Ihmisen oma elinvoima saa aikaan todellisen paranemisen.

Kärsitkö jatkuvista terveysongelmista?

Suomalainen sairastaa vuosi vuodelta yhä enemmän. Yleisimpiä syitä hakeutua lääkärinhoitoon on flunssa ja hengitystieinfektiot, poskiontelotulehdukset ja pienillä lapsilla toistuvat korvatulehdukset. Pisimpien sairauspoissaolojen aiheuttajia ovat  tuki- ja liikuntaelinsairaudet sekä mielenterveysongelmat, joista yleisimmät ovat ahdistuneisuushäiriöt, masennus ja unettomuus. Näiden lisäksi usein diagnosoituja ovat sydämen ja verenkiertoelimistön sairaudet, joista kärjessä on verenpainetauti.*

Muita yleisiä sairauksia ovat allergiat ja yliherkkyydet. Myös ruoansulatus- ja suolistovaivat aiheuttavat ongelmia monille. Puolet työikäisistä suomalaisista sairastaa jotain kroonista sairautta, joka vaatii säännöllistä lääkitystä mm. astmaa, diabetesta, masennusta, verenpainetautia, nivelreumaa jne.

*Tiedot perustuvat Terveystalossa vuonna 2017 asioineen noin 1,2 miljoonan suomalaisen tietoihin.

Sairastelun syyt

Jos sairastelet usein, on todennäköistä että immuniteettisi eli taudinaiheuttajilta suojaava elimistön torjuntajärjestelmä on syystä tai toisesta heikentynyt. Immuniteetti on monimutkainen kokonaisuus. Kuten kaikissa systeemeissä, eri osatekijät vaikuttavat kokonaisuuteen eikä tiedekään tunne vielä tarkasti kaikkia immuunivasteen osatekijöiden vuorovaikutusmekanismeja.

Valtaosa nykyajan kroonisista sairauksista on huonojen elintapojen eli liian vähäisen liikunnan ja epäterveellisen ravinnon aiheuttamia. Myös stressillä, kiireellä, liian vähäisellä unella sekä fyysisillä ja henkisillä traumoilla on usein vaikutuksensa sairastumiseen.

Konventionaalisessa lähestymisessä ihmisen eri järjestelmiin kuuluvat osat hoidetaan erikseen, kiinnittämättä huomiota ihmiseen kokonaisuutena. Oireet pyritään saamaan hallintaan, eikä välttämättä tarkastella yhteyksiä eri järjestelmien välillä taikka moninaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat oireilun taustalla.

Mitä on holistinen hoito?

Holistinen eli kokonaisvaltainen hoitotapa vahvistaa ihmisen puolustusmekanismeja ja elinvoimaa,  joka saa aikaan todellisen paranemisen. Holistisessa lähestymisessä ihminen nähdään kehon ja mielen kokonaisuutena. Hoidon tavoite on vahvistaa yksilön elinvoimaa, joka ylläpitää terveyttä fyysisellä, mentaalisella ja tunnetasolla.

Kokonaisvaltainen hyvinvointi muodostuu monesta tekijästä. Elinvoimaamme vaikuttavat mm. ravitsemus, elintavat, elämänrytmi, ympäristö, perimä, alttiudet, entiset ja nykyiset sairaudet, lääkitykset, koetut traumat, elämäntilanne, työasiat, ihmissuhteet jne. Holistisessa lähestymisessä paneudutaan oireiden takana oleviin syihin ja kehon osat ja järjestelmät tarkastellaan kokonaisuutena, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. Tärkeä painopiste on parempi tasapaino ja sitä kautta sairauksien ennaltaehkäiseminen.

Lähestymistapani on yhdistää homeopatia , ravintoneuvonta  ja hyvinvointivalmennus  ja löytää jokaiselle parhaiten sopivat ratkaisut ja keinot. Olemme kaikki yksilöitä ja siksi jokainen voi saada parhaiten apua juuri hänelle valituista homeopaattisista lääkeaineista, elämäntapaohjeista, ravintolisistä ja rohtovalmisteista.

Fyysinen oire on elimistön keino ilmoittaa epätasapainosta tai ongelmasta fyysisellä tai henkisellä tasolla. Se on aina merkki jostakin ja sitä pitää kuunnella. Paraneminen ei ole sitä, että oireet tukahdutetaan vaan sitä, että elimistö kokonaisuudessa saavuttaa paremman tasapainon, minkä johdosta fyysiset oireet vähenevät ja ihminen voi paremmin kaikilla tasoilla. Hän esimerkiksi nukkuu paremmin, ruokahalu on hyvä, mieliala on valoisampi ja ihmissuhteet ovat toimivia. Joskus tasapaino voi ilmetä niin, että ihminen kykenee suhtautumaan oireisiinsa tai vaikeaan elämäntilanteeseen uudella, tilannetta kokonaisuudessa paremmin palvelevalla tavalla.  

Konventionaalinen hoito

Konventionaalisessa lähestymisessä ihmisen eri järjestelmiin kuuluvat osat hoidetaan erikseen, kiinnittämättä huomiota ihmiseen kokonaisuutena. Oireet pyritään saamaan hallintaan, eikä välttämättä tarkastella yhteyksiä eri järjestelmien välillä taikka moninaisia tekijöitä, jotka vaikuttavat oireilun taustalla.

Yleisimpiä infektiosairauksia hoidetaan tavallisesti antibioottikuureilla. Valitettavasti toistuvat antibioottikuurit eivät lisää elimistön vastustuskykyä vaan päinvastoin ne voivat lisätä tulevien bakteeri-infektioiden määrää.

Kuurin aikana suolistossa yleistyvät käytetylle antibiootille vastustuskykyiset bakteerit, jotka voivat jäädä asukeiksi jopa vuosiksi. Esimerkki tästä ovat vauvojen korvatulehduskierteet. Naisilla taas virtsatietulehdusten yleisyys kasvaa jopa viisinkertaiseksi 2-4 viikkoa sen jälkeen, kun antibioottihoito on loppunut. Infektiot johtunevat siitä, että taudinaiheuttaja-bakteerit valtaavat kuurin tyhjentämää elintilaa muita bakteereita nopeammin. Myös taipumus allergiaan voi johtua oikeanlaisten bakteerien puutteesta ja mahdollisesti myös antibioottien runsaasta käytöstä.  (Lähde: Tiede-lehti 7/2009)

Tutkimuksista tiedetään, että pahimmillaan vielä kaksi vuotta antibioottikuurin jälkeen suolistobakteeristo ei ole normaali. Viimeaikaisten tutkimuslöydösten mukaan suoliston bakteerit vaikuttavat myös keskushermostoon ja sitä kautta muun muassa mielen ongelmiin. Nykyään sanotaankin, että suolisto on toiset aivot.

Myös monilla muilla yleisesti käytetyillä lääkkeillä voi olla haittavaikutuksia. Tulehduskipulääkkeet aiheuttavat närästystä, ylävatsakipuja ja pahoinvointia ja pitkään käytettynä ne voi aiheuttaa mahahaavoja, verenvuotoja ja tukoksia. Parasetamoli voi aiheuttaa haittaa maksalle, kuten myös synteettiset hormonivalmisteet.  Myös monet muut usein käytetyt lääkkeet esim. närästys-, ummetus- ja unilääkkeet voivat pidempään käytettynä pahentaa hoidettavia oireita ja aiheuttaa lääkeriippuvuutta.

Antibiootit ja muut lääkkeet ovat ilman muuta hyödyllisiä ja paikallaan, silloin kun niitä todella tarvitaan. Niiden käyttöä voidaan vähentää huolehtimalla vastustuskyvystä ja vahvistamalla elinvoimaa homeopatialla, kuten tehdään monessa Euroopan maassa.

Lue tarjoamistani palveluista, eli homeopatiasta, ravintoneuvonnasta, valmenuksesta ja hormonitasapainosta tämän sivun yläpuolella olevan  LÄHESTYMISTAPANI valikon alta.