You are currently viewing Miten voit toteuttaa elämäntapamuutoksen aivomyötäisesti?

Miten voit toteuttaa elämäntapamuutoksen aivomyötäisesti?

Tiesitkö, että keskimäärin yksi kymmenestä onnistuu pitämään uudenvuodenlupauksensa?

Nämä 5 kiteytystä aivojen toiminnasta voivat lisätä ymmärrystä siitä, mitkä tekijät vaikuttavat elämäntapamuutosten onnistumisen.

1) Aivomme muodostavat joka sekunti miljoonia uusia yhteyksiä hermosolujen välille. Kun oivallamme jotain uutta, aivoihin muodostuu laaja-alainen kytkös. Tässä sähkökemiallisessa prosessissa aivot tuottavat välittäjäaineita, kuten dopamiinia ja adrenaliinia, jotka taas lisäävät ihmisen halua ryhtyä tekoihin. Siksi oma ajattelu ja itse tehty oivallus on avain vahvan motivaation syntyyn!

2) Jokaisella on ainutlaatuinen hermokytkösverkostonsa ja tapansa ajatella eri asioista. Fyysisiin perustoimintoihin aivot käyttävät kaikille samankaltaisia pysyviä piirejä, mutta monimutkaisiin aiheisiin, kuten tavoitteisiin tai motivaatioon liittyvä ajattelu sisältää erittäin monimutkaisia mentaalisia polkuja.  Siksi oma ratkaisutapa ongelmaan tai tilanteeseen on aina tehokkaampi kuin valmis neuvo.

3) Aivojen työmuistin kapasiteetti on suhteellisen pieni, joten aivot pyrkivät automatisoimaan useasti toistuvat käyttäytymiset, ajatukset tai toiminnot. Siksi ihminen lipsuu helposti ”autopilotille” ja vanhoihin tapoihinsa, ellei tietoisesti kiinnitä huomiota ajatteluunsa ja toimintaansa.

4) Aivot oppivat muodostamalla uusia kytkentöjä ja vahvistamalla tai heikentämällä olemassa olevia. Vanhoja kytkentöjä on mahdoton purkaa kokonaan. Kun yrittää päästä irti vanhasta kytkennästä kiinnittämällä siihen huomionsa, se itse asiassa vahvistuu. Siksi keskittyminen ongelmiin lisää tietoisuutta ongelmista kun taas keskittyminen ratkaisuihin luo uusia ratkaisuja.

5) Uusia kytkentöjä on helppo luoda ja aivot muodostavat niitä jatkuvasti. Tietoinen läsnäolo johtaa uuden oppimiseen ja huomion kohdistaminen haluttuun lopputulokseen vahvistaa uutta kytkentää. Positiivinen palaute ja tarpeellinen määrä toistoa ovat avaimia uuden tavan muodostumiseen.

Olemme ainutlaatuisia yksilöitä ja jokainen meistä voi löytää itselle sopivan ja palkitsevan polun kohti terveellisimpiä elämäntapoja.

Lähteet:
David Rock, Quiet Leadership, 2007
Rick Hanson, ”Buddhan aivot ” , 2011

Käyttämäni Brain based coaching –valmennusmenetelmä hyödyntää aivotutkimuksen tuloksia, korostaa yksilöllisyyttä ja oman ajattelun merkitystä henkilökohtaisessa kasvu- ja muutosprosessissa.